top of page

การประกวดออกแบบเครื่องประดับ ปี 2021

ขอเชิญชวนเหล่าดีไซน์เนอร์ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประกวดการออกแบบเครื่องประดับจากโปรแกรม Matrix หรือ Rhino.

ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 15 มกราคม 2565 และจะประกาศผลในวันที่ 20 มกราคม 2565

กรุณาคลิกลิงค์ด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครดังต่อไปนี้

Application Form - Jewelry Competition 2021-Final
.pdf
Download PDF • 303KB
bottom of page